Quins són els deures i els drets d’un padrastre?

P: Sóc un solter que està disposat a casar-se amb una noia divorciada amb un fill de 2 anys. Actualment té la custòdia del seu fill. Viu amb els seus pares i tenen cura del seu nét. Estan disposats a cuidar-lo fins i tot després del nostre matrimoni. Tanmateix, necessito assessorament sobre els drets i deures d’un padrastre, només per tenir clar els aspectes legals. Ella no va reclamar aliminació en el seu divorci, però el jutge va proporcionar al fill un dret a la propietat del seu pare biològic. Vaig fer la meva pròpia investigació i vaig trobar que el Tribunal Superior de Gujarat va dictar una sentència que el padrastre no té la responsabilitat del manteniment d’un fillastre i que el fillastre no pot tenir cap reclamació sobre la propietat del padrastre. Tot i això, sol·licito la vostra opinió professional. Moltes gràcies.

Lectura relacionada: Em va manifestar quan va preguntar primer sobre els meus fills

R: Si el fillastre viu amb vosaltres i és menor d’edat, el seu manteniment serà la vostra responsabilitat.Però legalment, el fillastre no té cap dret ni interès sobre la seva propietat.

Com influeix el comportament sexual dels pares sobre el nen

Fins i tot per a un segon matrimoni, els homes tenen la mà superior